Άλλα πρότυπα

From TED Translators Wiki
Revision as of 10:46, 17 August 2012 by Isiliel (talk | contribs) (Created page with "==Πληροφορίες ήχου== Έχουμε συμφωνήσει να χρησιμοποιούμε σε όλες τις μεταφράσεις τις λέξεις: [Χειρ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Πληροφορίες ήχου

Έχουμε συμφωνήσει να χρησιμοποιούμε σε όλες τις μεταφράσεις τις λέξεις: [Χειροκρότημα] - [Γέλια] - [Μουσική] για ν' αποδόσουμε τις πληροφορίες που αφορούν άτομα με προβλήματα ακοής.