Άλλα πρότυπα

From TED Translators Wiki
Revision as of 12:47, 3 September 2012 by Isiliel (talk | contribs) (Πληροφορίες ήχου)
Jump to: navigation, search

Πληροφορίες ήχου

Έχουμε συμφωνήσει να χρησιμοποιούμε σε όλες τις μεταφράσεις τις λέξεις: [Χειροκρότημα] - [Γέλια] - [Μουσική] για ν' αποδώσουμε τις πληροφορίες που αφορούν άτομα με προβλήματα ακοής.