"ως" και "σαν"

From TED Translators Wiki
Revision as of 17:50, 4 February 2015 by Nikoleta Dimitriou (talk | contribs) (Created page with "Τα μόρια '''σαν''' και '''ως''' ανήκουν στα τροπικά επιρρήματα. Υπάρχει μεγάλη σύγχυση όσο αφορά τη σωσ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Τα μόρια σαν και ως ανήκουν στα τροπικά επιρρήματα. Υπάρχει μεγάλη σύγχυση όσο αφορά τη σωστή τους χρήση, και ορισμένοι τείνουν να αντικαθιστούν το σαν με το ως σε όλες τις περιπτώσεις. Αυτό είναι λάθος, αφού υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες για τη χρήση τους.

Χρήση

  • Όταν θέλουμε να δηλώσουμε παρομοίωση, χρησιμοποιούμε αποκλειστικά το σαν: Ήταν όμορφη σαν νεράιδα.
  • Όταν πρόκειται να δηλωθεί αιτία, χρησιμοποιούμε αποκλειστικά το σαν: Εσύ σαν φίλος έπρεπε να συμφωνήσεις.
  • Για ιδιότητα, χρησιμοποιούμε το ως: Η γνώμη σου με βρίσκει αντίθετη ως γυναίκα. Προσοχή: Η ιδιότητα αυτή πρέπει να είναι κυριολεκτική. Μια μεταφορική ιδιότητα παίρνει το σαν γιατί στην ουσία αποτελεί παρομοίωση.
  • Για κατάσταση, δεν χρησιμοποιούμε ούτε το ως, ούτε το σαν, αφού περιττεύουν: Ο σύλλογος ανακυρήχθηκε επίσημα μέλος της ομοσπονδίας συλλόγων ('ΟΧΙ "ως/σαν μέλος").