Schoolsystemen

From TED Translators Wiki
Jump to: navigation, search
  1. Onderwijstermen moeten voor het hele taalgebied duidelijk zijn. Vermijd daarom termen als havo, groep 4, derde kleuterklas. Vaak verdient het de voorkeur om gewoon naar de leeftijd te verwijzen. Een fourth-grader wordt dan een 9-jarige. Dat is meteen voor iedereen duidelijk.
  2. De betekenis van termen in verband met het onderwijssysteem in de VS, ook K-12 of K through 12 genaamd, vind je hier uitgelegd.
  3. De vlag "College" dekt in de VS een heel andere lading dan in België en Nederland.