Saradnja sa drugim prevodiocima

From TED Translators Wiki
Jump to: navigation, search

Saradnja je ključ uspeha svakog projekta otvorenog koda (open source), a TED Open Translation Project se u tome ne razlikuje. Mi međutim razumemo da različiti prevodioci – i različite jezičke zajednice – imaju različite stilove prevođenja. Rade samostalno, u parovima i u grupama; online i off-line; različitom brzinom i u različito doba dana. Zbog ovoga, pažljivo se odnosimo prema individualnom organizovanju i funkcionisanju jezičkih zajednica. Želimo da vam damo slobodu da sami pronađete ono što je za vas najbolje – što ne znači da nismo tu da pomognemo! Kada se prijavite da prevodite, povezaćemo vas sa drugima koji takođe prevode na vaš jezik. U pojedinim slučajevima već postoje zajednice koje su samostalno nastale kako bi pomagale jedne drugima i osigurale kvalitet. Druge prevodioce na svom jeziku možete pronaći na našoj strani "Our languages" [(http://www.ted.com/pages/view/id/286)], kad kliknete na jezik sa liste. Svi prevodioci koji su preveli bar jedan Talk biće navedeni. Takođe, možete pronaći i ostale prevodioce ako se učlanite u grupu "I Translate TED Talks" na Facebooku ili "TED prevodioci na srpski".

Lektori i prevodioci Da bismo osigurali kvalitet, zahtevamo da još jedna osoba pregleda prevod. Kada je Talk preveden, on prolazi korekturu. Očekuje se da se prevodilac i lektor lično povežu kako bi se dogovarali i sarađivali. Možete pronaći jedni druge na strani "Translations" u vašem profilu i kontaktirati preko internog mail sistema (ovaj sistem sakriva vašu pravu email adresu kako bi se sačuvala vaša privatnost). Svrha procesa lekture je da se pronađu eventualne greške u prevodu, kao i da se obezbedi drugo mišljenje, u svrhu poboljšanja stila ili interpretacije. Ako lektorišete nečiji rad, trebalo bi da tražite greške u kucanju, interpunkcijske greške i pogrešne prevode. Takođe je korisno uputiti povratnu informaciju o stilu, prevodu žargona, slenga ili termina koji su specifični za disciplinu ili nauku o kojoj govornik priča.

Očekuje se da lektor kontaktira prevodioca i dogovori se oko bilo kakvih promena koje želi da unese. Za uspešnu saradnju, predlažemo da:

1. Budete jasni u svojim komentarima i povratnim informacijama

2. Radite s pažnjom; nemojte nešto menjati samo da biste menjali.

3. Budite kulturni i pažljivi u svojim predlozima. Zapamtite da svako ko radi za Open Translations Project to radi dobrovoljno, ulaže znatnu količinu vremena i energije u prevode. Uvek usmeravajte svoju kritiku na rad, a ne na osobu.

4. Zapamtite da se jezici veoma razlikuju širom sveta. Idiomi (fraze), sleng i tehnički termini mogu varirati od mesta do mesta. Možda ste navikli na različite fraze od svog partnera prevodioca; vaš cilj, kao tima, je da odaberete odgovarajuće fraze koje su univerzalno razumljive u svim dijalektima vašeg jezika.

5. Sarađujte i nađite način da razrešite nesuglasice. Neka neslaganja su neizbežna prilikom uređivanja/lektorisanja. Ali očekujemo da možete da rešite nesuglasice među sobom. Ukoliko to nije slučaj, kontaktirajte mentora za srpski jezik.

6. Ukoliko jedna od osoba ne sarađuje (prevodilac ili lektor), ne učestvuje u razgovoru ili mislite da na neki drugi način ugrožava prevod ili vas kao osobu, molimo vas kontaktirajte mentora za srpski jezik.

U retkim slučajevima će možda biti potrebno da nam ukažete na ozbiljniji problem. Ako primetite da:

  Prevodilac nema dovoljno znanja da bi tečno preveo TEDTalk.
  Prevodilac namerno zloupotrebljava svoju ulogu da pogrešno interpretira ideje govornika.

U tom slučaju kontaktirajte jezičkog koordinatora sa subjektom "UZBUNA" u vašem mailu.