Lokalizacija socio-kulturnih referenci

From TED Translators Wiki
Jump to: navigation, search

Govornici često koriste lokalne termine ili pominju lokalne brendove. U tim slučajevima u redu je prevesti srpskim lokalnim brendovima.

Koristite postojeće prevode umetničkih dela, filmova, knjiga, ukoliko postoje. Ako ne postoje, prevedite tako da bude najsličnije originalnom nazivu i najjasnije.

Imena geografskih pojmova pisati onako kako je uobičajeno u srpskom jeziku.

Merne jedinice uvek prevesti na srpski. Od pomoći je Google conversion tool