Τόνοι στο μου/μού

From TED Translators Wiki
Jump to: navigation, search

Σύμφωνα με τη γραμματική, ο αδύνατος τύπος της προσωπικής αντωνυμίας "μου" τονίζεται μόνον όταν υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του νοήματος, δηλαδή όταν στην ανάγνωση υπάρχει περίπτωση να θεωρηθούν εγκλιτικά, η οποία δεν είναι πολύ συχνή.

Λεπτομερέστερη ανάλυση εδώ: http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=2472.0