Το ύφος της ομιλίας

From TED Translators Wiki
Jump to: navigation, search

Σε γενικές γραμμές, η γλώσσα των ομιλητών του TED είναι απλή και άμεση, αν και χρησιμοποιούν συχνά τεχνικούς και επιστημονικούς όρους. Αντίστοιχα, οι αγγλικές οδηγίες του OTP για τη μετάφραση των υποτίτλων μας ζητούν να προτιμούμε γλώσσα καθημερινή και εύκολη στην κατανόησή της.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει πως δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε αρχαΐζουσες ή πομπώδεις εκφράσεις στην μετάφρασή μας, όταν ο ομιλητής έχει επιλέξει να μιλά καθημερινά και άμεσα - αυτό δε βοηθά τον ομιλητή να γίνει πιο αξιόλογος ή πειστικός, δημιουργεί απλά μεγαλύτερη σύγχυση.

Στη συχνή περίπτωση, βέβαια, που ο ομιλητής χρησιμοποιεί τεχνική ή/και επιστημονική ορολογία, η μετάφραση πρέπει να την περιέχει με τον σωστό όρο.