Πώς μικραίνουμε την έκταση των υπότιτλων

From TED Translators Wiki
Jump to: navigation, search

Ταχύτητα ανάγνωσης

Μερικές φορές, μια πιστή μετάφραση που περιλαμβάνει όλες τις λέξεις ενός υπότιτλου μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην ταχύτητα ανάγνωσής του. Η ταχύτητα ανάγνωσης ορίζει τον χρόνο που χρειάζεται ο θεατής για να διαβάσει τον υπότιτλο, και χρησιμεύει για να ορίσουμε το αν ο υπότιτλος εμφανίζεται αρκετή ώρα ώστε να προλάβει να τον διαβάσει ο θεατής.

Σύμφωνα με τους κανόνες του OTP,

  • η μέγιστη αποδεκτή ταχύτητα ανάγνωσης είναι 21 χαρακτήρες/δευτερόλεπτο, και
  • το πλήθος των χαρακτήρων σε μία γραμμή δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 42, και ο κάθε υπότιτλους τους 84.

Περισσότερα για αυτόν τον κανονισμό σε αυτό το βίντεο.

Η πλατφόρμα υποτιτλισμού του Amara υπολογίζει τις παραπάνω αξίες, και μας ενημερώνει αυτόματα με ένα κόκκινο θαυμαστικό όποτε ένας υπότιτλος παρουσιάζει τέτοια προβλήματα.

Λόγω των παραπάνω, συχνά καλούμαστε να μικρύνουμε την έκταση ενός υπότιτλου, και αυτή η σελίδα περιλαμβάνει προτεινόμενες μεθόδους και κανόνες για αυτό.

Μέθοδοι

Οι δυνατότητες που έχουμε να μικρύνουμε την έκταση ενός υπότιτλου εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες, όπως τους γραμματικούς και συντακτικούς κανόνες της Ελληνικής, το περικείμενο και το πολιτιστικό πλαίσιο κατανόησης μιας έννοιας.


Σύνταξη

Είναι φυσικό, όταν μεταφράζουμε από μια άλλη γλώσσα, η σύνταξη του μεταφράσματος να επηρεάζεται από αυτή. Ακόμα και όταν καταφέρνουμε να αποφεύγουμε τα συντακτικά λάθη, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στις οποίες η Ελληνική μας προσφέρει συντομότερο τρόπο να διατυπώσουμε έννοιες και φράσεις. Αναζητήστε τέτοιες περιπτώσεις για να μειώσετε την έκταση.

Για παράδειγμα:

Αναζητούσα πληροφορίες σχετικές με τη βιολογία.
-->
Αναζητούσα πληροφορίες για τη βιολογία.


Περικείμενο

Ένας ακόμα παράγοντας που επηρεάζει τις δυνατότητες περιορισμού της έκτασης ενός υπότιτλου είναι το περικείμενο, δηλαδή τα συμφραζόμενα. Όταν πάρουμε υπόψη μας τι έχει ήδη αναφερθεί στην ομιλία, εντοπίζουμε εύκολα ευκαιρίες να παραλείψουμε ή να αλλάξουμε λέξεις χωρίς να χαθεί το νόημα.

Για παράδειγμα, εάν ο ομιλητής έχει ήδη αναφερθεί σε ένα πράσινο μήλο, τότε:

Κοιτάξτε αυτό το πράσινο μήλο.
-->
Κοιτάξτε το.


Ακρωνύμια

Σκεφτείτε, επίσης, εάν υπάρχουν γνωστά ακρωνύμια ή συντομότερα εναλλακτικά ονόματα για τα περιεχόμενα του υπότιτλου:

Πήγα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
-->
Πήγα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ή:
-->
Πήγα στις ΗΠΑ.


(Υπό κατασκευή)